Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid

Forsand kommune deltek i fleire aksjeselskap, interkommunale samarbeid, foreiningar mv[1]. I desse er ikkje arkivansvaret definert. Men Forsand er bare vertskommune for det interkommunale samarbeidet om brann dei har med Strand kommune. Saksbehandlinga blir registrert i sak-/arkivsystemet.

 

Kommunalt eigarskap i aksje og lutselskap A/S, LL og IKS

Allservice A/S

Avanti Ryfylke AS

Blue Planet A/S

Det Norske teateret L/L

Gjesdal Bompengeselskap

Kommunekraft A/S

Lysefjorden Utvikling A/S

Reisemål Ryfylke AS

Ryfylkevegen A/S

Interkommunale selskap IKS.

Interkommunalt arkiv Rogaland IKS

Rogaland Revisjon IKS

Ryfylke kommunane IKS

Ryfylke Miljøverk IKS

Ryfylke Revisjon IKS

 

Kommuneale føretak (KF), stiftingar og gjensidige selskap.

Forsand Elverk KF.

KLP- Kommunal Landspensjonskasse

Rogaland Kontrollutvalssekretariat RKS

Ryfylke friluftsråd IS

Stiftelsen Preikestolen

Andre interkommunale samarbeid -

IT Stavanger kommune

Strand og Forsand brannvesen

Legevakt Strand kommune

PP-teneste

Ø-hjelpsplass Strand kommune

Ryfylke bibliotek

 

Attføingssenter i Rauland

Bygdeutvikling i Ryfylke

Fellesrådet. (Soknerådet)

Konfliktrådet

Konsesjonskraftfondet (Ryfylkefondet)

KS Rogaland

Suleskarvegen

Tveit vidaregåande skule

vinterlandbruksskulen for Ryfylke

LVK

IS Fjordvegen Rute 13

Ungt Entreprenørskap

Skape/Etablererstøtte?

LNK nynorskkommunar

Krisesenter Stavanger kommune

Vaksenopplæring Strand kommune

Ryfylkemusset

Villreinnemnd for Setesdal – Ryfylke villreinområde

Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane

 

[1] Interkommunale samarbeidsordninger eller virksomheter skaper offentig arkiv, slik det er definert i arkivloven. Disse samarbeidsordningene plikter å ha arkiv, og de plikter å håndtere arkivet i tråd med arkivloven og forskrifter. Problemet er at det ikke er nedfelt en slik plikt i selskapsavtalene eller andre styringsdokumenter, og at arkivansvaret ikke er klart definert før kommunene går inn i slike samarbeidsordninger.(fra arkivplanen)

Laster...