Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Forsand kommune innførte sentralarkiv i 2000. Sentralarkivet er plassert i stab, jfr. administrativt organisasjonskart.

Post til kommunen blir mottatt og fordelt i kommunen sitt postmottak i Servicetorget. Arkivverdig post blir registrert og arkivert av servicetorget. Saksbehandlere mottek frå 2010 i hovedsak berre registrerte dokument elektornisk. Unnatak; byggesak m.m. (særarkiv) som får dokumenta i papirformat og viderebehandler disse. Alle som mottek sakspost som elektronisk post, har ansvar for at denne vert registrert i rett sak i Websak. Ytre enheter som skule, barnehage, lege-kontor, helsesøster, pleie- og omsorg har egne arkiver som omfatter barnemapper, elevmapper, pasientjournaler. Teknisk seksjon har byggesaksarkiv, reguleringsplaner og kartarkiv lokalisert i seksjonen. Arkiv for kommunale bygg og eiendommer er i sentralarkivet. Kommunen sitt sak-/arkivsystem er Acos WebSak frå november 2005 som er Noark 4 godkjent.

Frå 01.01.2012 vart sentralarkivet, SA2, fullelektronisk. Underteikna avtaler vert reristrert i arkivdel AVTL og arkiverte i papir.

Frå 01.01.14 vart arkivdel PERS og PLAN fullelektroniske.

Kart organisering;

Arkivorganisering2

Laster...